Πολιτική Cookies

A cookie is a small file and holds a certain amount of data, which a website can send to your browser. A cookie is a small file and helps the site memorize information about your visit, such as your preferred language for you and other settings. Doing so can make your next visit easier and make the site more useful to you. The most used browsers support the use of cookies, however the users can set their browser to disallow cookies or delete them retrospectively. We use cookies for a variety of reasons, such as measuring the traffic of a website or the results of a user's search on a website. The necessary cookies are absolutely necessary for the site to function properly. This category includes only cookies that provide basic functionality and security features of the site. These cookies do not store personal information. More information on using cookies is available at https://www.allaboutcookies.org

Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα για εσάς και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. H πλειοψηφία των browsers, υποστηρίζουν τη χρήση cookies, εντούτοις ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον browser του να μην αποδέχεται cookies ή να διαγράψει αυτά εκ των υστέρων. Χρησιμοποιούμε τα cookies για πολλούς λόγους, όπως τη μέτρηση της επισκεψιμότητας μίας ιστοσελίδας ή τα αποτελέσματα της αναζήτησής του χρήστη σε μία ιστοσελίδα. Τα necessary cookies είναι απολύτως αναγκαία για την σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει μόνο cookies που εξασφαλίζουν βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας του ιστότοπου. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://www.aboutcookies.org.

Close